Ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στην έρευνα εσείς και το παιδί σας; Συμπληρώστε τα αντίστοιχα πεδία στην παρακάτω Δήλωση Συμμετοχής (πατήστε Υποβολή για να υποβάλλετε τη δήλωση) και η ερευνητική ομάδα θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό.