Πρόγραμμα Παρέμβασης

Το πρόγραμμα παρέμβασης "Εικο-Στήριξη και Παιδί" προσφέρεται δωρεάν ως κοινωνική παροχή του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε παιδιά ηλικίας 9-12 ετών με διάγνωση ΔΕΠ-Υ και στους γονείς τους. Αποτελείται από ένα ομαδικό πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης γονέων και ένα ατομικό πρόγραμμα παρέμβασης παιδιών τα οποία περιγράφονται πιο κάτω. 

Ομαδικό Πρόγραμμα 

Ψυχοεκπαίδευσης Γονέων

Το ομαδικό πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης γονέων αποτελείται από 8 εβδομαδιαίες ομαδικές συναντήσεις 1.5 ώρας όπου οι γονείς αναμένεται να εκπαιδευτούν και να λάβουν γνώσεις για βασικά στοιχεία που αφορούν:

Ατομικό Πρόγραμμα 

Παρέμβασης Παιδιών

Το ατομικό πρόγραμμα παρέμβασης παιδιών αποτελείται από 16 εβδομαδιαίες ατομικές συναντήσεις μεταξύ του παιδιού και του/της εκπαιδευτή/τριας. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών, το παιδί αναμένεται να εκπαιδευτεί σε τεχνικές βασισμένες στη γνωσιακή-συμπεριφορική προσέγγιση (cognitive-behavioural therapy, CBT) με στόχο:

Επίσης, κατά τη διάρκεια των συναντήσεων θα λάβουν εκπαίδευση στη γνωστική λειτουργία της προσοχής με τη χρήση της καινοτόμου τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality, VR) η οποία τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αξιοποιείται σε προγράμματα παρέμβασης παιδιών με ΔΕΠ-Υ με ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα στη βελτίωση της προσοχής.