Συχνές Ερωτήσεις

1. Ποιος διεξάγει την έρευνα;

Η έρευνα διεξάγεται από το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών και Μελετών (Κ.Ε.ΜΕ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αποτελεί μέρος της διδακτορικής διατριβής της Υποψήφιας Διδάκτορος, κ. Ιουλιανής Παχίτη, που εκπονείται υπό την επιστημονική εποπτεία της Δρ. Παναγιώτας Δημητροπούλου, Επίκουρης Καθηγήτριας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας. Παράλληλα, η έρευνα αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Κοινοπραξίας Neo-PRISM-C που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο προγράμματος Horizon2020-Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (Αρ. έργου 813546). Η έρευνα έχει λάβει έγκριση από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης με αρ. 51/25.02.2020.

2. Τι περιλαμβάνει η έρευνα;

Η έρευνα περιλαμβάνει τη δημιουργία και εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης "Εικο-Στήριξη και Παιδί" σε παιδιά ηλικίας 9-12 ετών με διάγνωση Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής με/ή χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) και τους γονείς τους.

Πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πρόγραμμα παρέμβασης τόσο εσείς όσο και το παιδί σας θα συμμετέχετε σε κάποιες αξιολογήσεις. Οι αξιολογήσεις αυτές περιλαμβάνουν τη συμπλήρωση κάποιων ερωτηματολογίων από εσάς και το παιδί σας, το οποίο θα αξιολογηθεί και με κάποια παιχνιδοποιημένα γνωστικά έργα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Περισσότερες πληροφορίες για τα έργα αυτά μπορείτε να βρείτε στο πεδίο Πληροφορίες για Γονείς/Κηδεμόνες.

3. Γιατί να συμμετάσχουμε το παιδί μου κι εγώ στην έρευνα;

Μέσα από τη δωρεάν συμμετοχή σας στο πρόγραμμα παρέμβασης "Εικο-Στήριξη και Παιδί" αναμένεται να λάβετε άμεσα οφέλη τόσο εσείς ως γονείς όσο και το παιδί σας καθώς:

  • θα εκπαιδευτείτε σε βέλτιστες γονικές πρακτικές, οι οποίες στηρίζονται σε προγράμματα που χρησιμοποιούνται ευρέως για την εκπαίδευση γονέων και οι οποίες φαίνεται να έχουν θετικά αποτελέσματα στη διαχείριση των συμπεριφορών των παιδιών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες προσοχής με/ή χωρίς υπερκινητικότητα.

  • το παιδί σας θα εκπαιδευτεί ατομικά σε γνωστικές, συμπεριφορικές και συναισθηματικές δεξιότητες με τεχνικές που βασίζονται στη γνωσιακή-συμπεριφορική προσέγγιση, ενώ θα λάβει εκπαίδευση στη γνωστική λειτουργία της προσοχής με τη χρήση της τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας (VR) που αποτελεί μια καινοτόμο πρακτική για τα ελληνικά δεδομένα.

Παράλληλα όμως, η συμμετοχή τόσο η δική σας όσο και του παιδιού σας στο ερευνητικό πρόγραμμα του οποίου αποτελεί μέρος το πρόγραμμα "Εικο-Στήριξη και Παιδί" θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, αφού τα αποτελέσματα από τη συγκεκριμένη έρευνα θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση των ψυχοσυναισθηματικών και μαθησιακών επιπτώσεων των δυσκολιών προσοχής στα παιδιά. Επιπλέον, θα δοθεί η δυνατότητα να μελετήσουμε την αποτελεσματικότητα του προγράμματος παρέμβασης στη βελτίωση των γνωστικών, συμπεριφορικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των παιδιών με ΔΕΠ-Υ και στην εκπαίδευση και εκμάθηση αποτελεσματικών πρακτικών σε εσάς σχετικά με τις δυσκολίες που παρουσιάζουν τα παιδιά σας.

Τέλος, θα δοθεί η δυνατότητα να διερευνηθεί κατά πόσο η τεχνολογία VR μπορεί να αποτελέσει μια αξιόπιστη μέθοδο για να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά στα πλαίσια σχεδιασμού και άλλων παρεμβατικών προγραμμάτων για πληθυσμούς με παρόμοια χαρακτηριστικά.

Θα χαρούμε ιδιαίτερα να είστε μέρος αυτής της ερευνητικής προσπάθειας!

4. Τι θα χρειαστεί να κάνω εγώ ως γονέας κατά τη διάρκεια της έρευνας;

Εφόσον συμφωνήσετε να λάβετε μέρος στο ερευνητικό πρόγραμμα, θα ακολουθήσουν τα εξής:

Φάση 1 - Αρχικά θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε κάποια ερωτηματολόγια, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως σε παρόμοιου είδους έρευνες με συμμετέχοντες παιδιά με δυσκολίες προσοχής / ΔΕΠ-Υ και τους γονείς τους. Τα ερωτηματολόγια που θα συμπληρώσετε αποτελούνται από ερωτήσεις σχετικά με τα δημογραφικά στοιχεία της οικογένειάς σας, με στοιχεία που αφορούν στο γονικό σας στυλ και τις μεθόδους διαπαιδαγώγησης των παιδιών σας, αλλά και ερωτήσεις σχετικά με τη συναισθηματική σας κατάσταση.

Φάση 2 - Εφόσον αποδεχτείτε, θα έχετε τη δυνατότητα να συμμετέχετε δωρεάν σε ένα ομαδικό πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης για γονείς παιδιών με ΔΕΠ-Υ, το οποίο αποτελείται από 8 εβδομαδιαίες συναντήσεις 1.5 ώρας. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα αυτό μπορείτε να βρείτε στο πεδίο Πρόγραμμα Παρέμβασης.

Φάση 3 - Στο τέλος των συναντήσεων θα σας ζητηθεί να απαντήσετε ξανά στα ερωτηματολόγια που θα έχετε απαντήσει κατά την αρχική συνάντηση και μετά το πέρας 3 μηνών από την τελευταία αξιολόγηση, η ερευνητική ομάδα θα επικοινωνήσει και πάλι μαζί σας προκειμένου να συμπληρώσετε για τελευταία φορά τα ερωτηματολόγια αυτά.

5. Τι θα χρειαστεί να κάνει το παιδί μου κατά τη διάρκεια της έρευνας;

Εφόσον το παιδί σας, μετά από δική σας και δική του συγκατάθεση, συμφωνήσει να λάβει μέρος στο ερευνητικό πρόγραμμα θα ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία:

Φάση 1 - Αρχικά θα του ζητηθεί να συμπληρώσει κάποια ερωτηματολόγια που θα περιλαμβάνουν ερωτήσεις σχετικά με τη συναισθηματική και κοινωνική του κατάσταση, καθώς επίσης και τις αντιλήψεις του για τις αλληλεπιδράσεις του μαζί σας και το γονικό σας στυλ. Επιπλέον, θα αξιολογηθεί με κάποια παιχνιδοποιημένα γνωστικά έργα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που βασίζονται κυρίως στην μελέτη της προσοχής και τα οποία έχουν έντονο το στοιχείο της παιχνιδοποίησης, γεγονός που τα καθιστά ευχάριστα και ενδιαφέροντα για τα παιδιά. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων αυτών στον υπολογιστή θα λαμβάνονται μετρήσεις οφθαλμοκίνησης με τη χρήση ενός καταγραφέα οφθαλμικών κινήσεων (eye-tracker), μια μέθοδος απόλυτα ασφαλής, μη-επεμβατική και αποδεκτή που χρησιμοποιείται ευρέως σε έρευνες με παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Η συγκεκριμένη διαδικασία αναμένεται να συμπληρωθεί σε μία ή δύο συναντήσεις ανάλογα με το χρόνο που θα χρειαστεί το ίδιο το παιδί και τα επίπεδα κόπωσης του.

Περισσότερες πληροφορίες για την αξιολόγηση των παιδιών μπορείτε να βρείτε στο πεδίο Πληροφορίες για Γονείς/Κηδεμόνες.

Φάση 2 - Εφόσον αποδεχτείτε, το παιδί σας θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει δωρεάν σε ένα ατομικό πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο αποτελείται από 15 εβδομαδιαίες συναντήσεις 45-50 λεπτών. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα αυτό μπορείτε να βρείτε στο πεδίο Πρόγραμμα Παρέμβασης.

Φάση 3 - Στο τέλος των συναντήσεων το παιδί σας θα αξιολογηθεί ξανά, όπως και στην αρχική συνάντηση, με τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και με τα γνωστικά τεστ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, κατά τη διάρκεια των οποίων θα λαμβάνονται και πάλι μετρήσεις οφθαλμοκίνησης. Μετά το πέρας 3 μηνών από την τελευταία αξιολόγηση, αφού η ερευνητική ομάδα επικοινωνήσει και πάλι μαζί σας, το παιδί σας θα αξιολογηθεί για μια τελευταία φορά με τον τρόπο αξιολόγησης που αναφέρεται στη Φάση 1.

6. Ποια είναι τα κριτήρια επιλεξιμότητας για συμμετοχή στην έρευνα;

Στην έρευνα μπορούν να λάβουν μέρος παιδιά ηλικίας 9-12 ετών με διάγνωση ΔΕΠ-Υ τα οποία:

  • μιλούν και κατανοούν την ελληνική γλώσσα τόσο τα ίδια όσο και εσείς οι γονείς τους

  • δεν έχουν διαγνωστεί με κάποια άλλη διαταραχή ή άλλες συνοδές δυσκολίες (π.χ. διαταραχή αυτιστικού φάσματος)

  • δεν έχουν συμμετάσχει προηγουμένως είτε τα ίδια τα παιδιά είτε εσείς σε κάποιο πρόγραμμα παρέμβασης που βασίζεται στη συμπεριφορική ή τη γνωσιακή-συμπεριφορική προσέγγιση

  • δεν λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή

7. Τι θα συμβεί αν αποφασίσω να συμμετάσχω εγώ και το παιδί μου στην έρευνα, αλλά στην πορεία αλλάξω γνώμη;

Η συμμετοχή σας και η συμμετοχή του παιδιού σας είναι απολύτως εθελοντική. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να αποσυρθείτε από την έρευνα και το πρόγραμμα παρέμβασης οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε χωρίς να χρειαστεί να δώσετε εξηγήσεις για αυτή την απόφαση και χωρίς οποιοδήποτε κόστος ή συνέπεια για εσάς ή το παιδί σας. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να ζητήσετε, αν θέλετε, να διαγραφούν τα δεδομένα και οι πληροφορίες που έχουμε συλλέξει για εσάς και το παιδί σας. Το αίτημά σας για διαγραφή των πληροφοριών που μας δώσατε θα μπορέσει να ικανοποιηθεί εντός μίας εβδομάδας μετά από σχετική ενημέρωση της ερευνητικής ομάδας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ερευνητική ομάδα στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται εδώ.

8. Τι θα συμβεί αν εγώ θέλω να λάβω μέρος στην έρευνα, αλλά το παιδί μου δεν θέλει;

Αρχικά, είναι απαραίτητο να υπάρχει η γραπτή συγκατάθεση του γονέα/κηδεμόνα για τη συμμετοχή του παιδιού στην έρευνα και στο πρόγραμμα παρέμβασης. Βεβαίως, το παιδί θα ενημερωθεί για το τι θα χρειαστεί να κάνει μέσα από ξεχωριστό έντυπο ενήμερης συγκατάθεσης το οποίο θα κληθεί να υπογράψει πριν τη διεξαγωγή της έρευνας, και εάν δεν επιθυμεί να συμμετάσχει τότε η διαδικασία δεν μπορεί να προχωρήσει. Το ίδιο ισχύει και εάν το παιδί αρχικά δεχτεί να συμμετάσχει, αλλά στην πορεία αλλάξει γνώμη.

9. Τι είναι το έντυπο ενήμερης συγκατάθεσης;

Το έντυπο ενήμερης συγκατάθεσης περιέχει όλες τις απαραίτητες και σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το ερευνητικό πρόγραμμα, το σκοπό του, καθώς και το τι θα ζητηθεί από εσάς και το παιδί σας να κάνετε κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σας στην έρευνα και το πρόγραμμα παρέμβασης. Επίσης, περιέχει πληροφορίες σχετικά με θέματα δεοντολογίας και ηθικής της έρευνας (ανωνυμία συμμετεχόντων, οφέλη, κόστος, χρήση δεδομένων κτλ.) τα οποία αναφέρονται και στην παρούσα ιστοσελίδα στις Συχνές Ερωτήσεις. Το έντυπο αυτό θα σας δοθεί από την ερευνητική ομάδα πριν την έναρξη της έρευνας και της συλλογής δεδομένων, προκειμένου να το διαβάσετε και να κάνετε όποιες ερωτήσεις θέλετε στην υπεύθυνη ερευνήτρια προτού αποφασίσετε αν θέλετε να συμμετέχετε ή όχι. Αν αποφασίσετε να συμμετέχετε, τότε θα σας ζητηθεί να το υπογράψετε και θα λάβετε ένα αντίγραφο.

Επίσης, το παιδί σας θα ενημερωθεί μέσα από ξεχωριστό έντυπο συγκατάθεσης, το οποίο έχει διαμορφωθεί με πιο απλά λόγια για τα παιδιά, σχετικά με το σκοπό της έρευνας, τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, το πρόγραμμα παρέμβασης και αν συμφωνήσει ότι θέλει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, τότε θα κληθεί να το υπογράψει.

Ουσιαστικά, στο έντυπο συγκατάθεσης δηλώνετε ότι επιθυμείτε να λάβετε μέρος εσείς και το παιδί σας στο ερευνητικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα παρέμβασης.

10. Τι θα συμβεί αν δεν επιθυμώ να υπογράψω το έντυπο ενήμερης συγκατάθεσης;

Η υπογραφή του εντύπου συγκατάθεσης είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή τόσο τη δική σας όσο και του παιδιού σας στην έρευνα, άρα χωρίς αυτήν δεν μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας και η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα παρέμβασης.

11. Τι πληροφορίες και στοιχεία θα συλλεχθούν για εμένα και το παιδί μου κατά τη διάρκεια της έρευνας;

Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν με τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων που θα συμπληρώσετε εσείς ως γονείς/κηδεμόνες αφορούν κυρίως σε δημογραφικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα φύλο/ηλικία παιδιού, μορφωτικό/κοινωνικοοικονομικό επίπεδο γονέα/γονέων, αριθμός μελών οικογένειας, κ.ά. Επίσης, θα κληθείτε να απαντήσετε σε ερωτηματολόγια που αφορούν στο γονικό σας στυλ, τους τρόπους και πρακτικές διαπαιδαγώγησης των παιδιών σας και σε ερωτηματολόγια που αφορούν στη συναισθηματική σας κατάσταση όπως το άγχος/στρες που ενδέχεται να βιώνετε (δείτε ερώτηση-απάντηση 4).

Όσον αφορά στο παιδί σας, θα συλλεχθούν δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τη συναισθηματική και κοινωνική του κατάσταση, όπως το πώς αισθάνεται σε συγκεκριμένες καταστάσεις, πώς αλληλεπιδρά με τους συνομηλίκους του κτλ., καθώς επίσης και τις αντιλήψεις του για τις αλληλεπιδράσεις μέσα στην οικογένεια και το γονικό σας στυλ. Ακόμη, κατά τη διάρκεια των παιχνιδοποιημένων γνωστικών έργων θα συλλεχθούν δεδομένα που αφορούν κατά κύριο λόγο το χρόνο αντίδρασης/ακρίβεια του σε ερεθίσματα που θα προβάλλονται στην οθόνη του υπολογιστή. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια αυτών των έργων θα γίνεται καταγραφή των κινήσεων των ματιών και τα δεδομένα που θα συλλεχθούν σε αυτή την περίπτωση θα έχουν τη μορφή απλών συντεταγμένων σε διάφορα σημεία της οθόνης του υπολογιστή.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος παρέμβασης, θα κληθείτε να απαντήσετε σε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το πώς σας φάνηκε η κάθε συνάντηση ξεχωριστά και το περιεχόμενο του προγράμματος, ενώ το παιδί σας θα απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το πώς του φάνηκαν οι εξατομικευμένες συναντήσεις και η χρήση της τεχνολογίας VR.

Όλα τα δεδομένα και οι πληροφορίες θα είναι ανώνυμα (δείτε ερώτηση-απάντηση 13 για περισσότερες λεπτομέρειες). Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το έντυπο συγκατάθεσης (δείτε ερωτήσεις-απαντήσεις 9 και 10), όπου πρέπει να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμό σας, το ονοματεπώνυμο του παιδιού σας και την υπογραφή σας.

12. Πώς διαφυλάσσεται η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που θα ληφθούν κατά τη διάρκεια της έρευνας;

Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που θα ληφθούν για εσάς και το παιδί σας κατά τη διάρκεια της έρευνας θα καταγραφούν σε κωδικοποιημένη μορφή (χωρίς ονόματα) προκειμένου να διασφαλισθεί η ανωνυμία των δεδομένων που συλλέγονται, αποθηκεύονται, αναλύονται και αρχειοθετούνται. Ο κωδικός αριθμός είναι γνωστός μόνο στην υπεύθυνη ερευνήτρια, κ. Ιουλιανή Παχίτη που είναι παρούσα κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας, καθώς και στην Επιστημονική Υπεύθυνη, Δρ. Παναγιώτα Δημητροπούλου και σε καμία περίπτωση δεν διαχέεται δημόσια. Η καταγραφή των δεδομένων σε στατιστικά προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών γίνεται με τη χρήση του κωδικού αριθμού με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατόν να αποκαλυφθεί η ταυτότητα είτε η δική σας είτε του παιδιού σας σε τρίτους.

Τα αρχεία που περιλαμβάνουν στοιχεία επικοινωνίας τα οποία θα ληφθούν για να γίνει η απαραίτητη επικοινωνία από την ερευνητική ομάδα και δεδομένα από τα ερωτηματολόγια και τις αξιολογήσεις θα φυλάσσονται υπό την ευθύνη της Επιστημονικής Υπεύθυνης και της Υποψήφιας Διδάκτορος και θα βρίσκονται κλειδωμένα σε ασφαλή χώρο στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας του Κέντρου Ερευνών και Μελετών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Επίσης, όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία με τα κωδικοποιημένα δεδομένα θα προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης, ενώ οποιοσδήποτε υπολογιστής χρησιμοποιηθεί για την καταχώρηση των δεδομένων αυτών θα έχει επίσης προστασία με κωδικό πρόσβασης για να εμποδιστεί η πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες. Μόνο τα μέλη της ερευνητικής ομάδας θα έχουν πρόσβαση στους κωδικούς αυτούς και στα δεδομένα σας.

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι για τη συγκεκριμένη έρευνα και τη διαχείριση των δεδομένων που θα προκύψουν έχει ενημερωθεί σχετικά και η Υπεύθυνη Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων του Πανεπιστημίου Κρήτης στην οποία μπορεί να υποβάλει κανείς τυχόν παράπονα σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών του δεδομένων (dop@uoc.gr).

13. Πώς διαφυλάσσεται η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που θα ληφθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος παρέμβασης (ομαδικό πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης γονέων);

Όσον αφορά στο πρόγραμμα παρέμβασης, οι υπεύθυνες Βοηθοί Έρευνας που θα εφαρμόσουν το ομαδικό και ατομικό πρόγραμμα θα γνωρίζουν τις πληροφορίες που αφορούν στο πρόσωπό σας (όνομα, επώνυμο, όνομα παιδιού) καθώς θα γίνονται εβδομαδιαίες συναντήσεις. Τα μέλη της ερευνητικής ομάδας δεσμεύονται ότι θα τηρήσουν την εμπιστευτικότητα όλων των πληροφοριών που θα μας δώσετε τόσο κατά το ερευνητικό μέρος του προγράμματος (συλλογή δεδομένων) όσο και κατά τη διάρκεια του προγράμματος παρέμβασης.

Επιπλέον, αν και θα ζητήσουμε από τους συμμετέχοντες στο ομαδικό πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης να μην αποκαλύψουν πληροφορίες που θα έρθουν σε γνώση τους στο πλαίσιο της έρευνας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την τήρηση της εμπιστευτικότητας από όλους. Προκειμένου όμως να διασφαλίσουμε κατά το δυνατόν την τήρηση της εμπιστευτικότητας εκ μέρους όλων, θα κληθείτε τόσο εσείς όσο και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες να δεσμευτείτε ότι (α) δεν θα αποκαλύψετε πληροφορίες που ήρθαν σε γνώση σας στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας, (β) ακόμη κι αν κοινοποιήσετε ή χρησιμοποιήσετε πληροφορίες που ήρθαν σε γνώση σας στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας δεν θα αναφέρετε ούτε τον ονομα ούτε άλλα στοιχεία της ταυτότητας των άλλων προσώπων που θα συμμετέχουν στην έρευνα, και (γ) δεν θα αναφέρετε ότι λάβατε τις πληροφορίες κατά τη συμμετοχή σας στην εν λόγω έρευνα.

14. Πού ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν αυτά τα δεδομένα;

Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν για εσάς και το παιδί σας θα αποθηκευτούν ανώνυμα (κωδικοποιημένη μορφή) σε στατιστικά προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών για να αναλυθούν και να εξαχθούν αποτελέσματα σχετικά με τα ερευνητικά ερωτήματα. Τα αρχεία της έρευνας/δεδομένα και τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς στο πλαίσιο της συγκεκριμένης μελέτης και με την ολοκλήρωσή της θα οριστεί ο τρόπος βάσει ευρωπαϊκών οδηγιών για την τελική τους διαχείριση.

Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν σε επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, σε ανακοινώσεις σε συνέδρια και παρουσιάσεις. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων αυτών θα γίνει σε ομαδικό επίπεδο (π.χ. 60 παιδιά ηλικίας 9-12 ετών με διάγνωση ΔΕΠ-Υ και οι γονείς τους συμμετείχαν στο πρόγραμμα παρέμβασης) χωρίς να είναι εφικτή η ταυτοποίηση κανενός από τους συμμετέχοντες στην έρευνα. Επομένως, το όνομά σας, η ταυτότητά σας και τα στοιχεία που θα μας δώσετε δεν θα μπορούν να προσδιοριστούν σε καμία δημοσίευση, ανακοίνωση ή παρουσίαση.

15. Υπάρχει κάποια αμοιβή για τη συμμετοχή μας στην έρευνα;

Η συμμετοχή σας στην έρευνα σας παρέχει τη δυνατότητα να συμμετέχετε δωρεάν στο πρόγραμμα παρέμβασης "Εικο-Στήριξη και Παιδί", το οποίο αναμένεται να έχει άμεσα οφέλη τόσο για εσάς όσο και για το παιδί σας (δείτε ερώτηση-απάντηση 3).

Επίσης, κατά τη διάρκεια του προγράμματος παρέμβασης θα λαμβάνετε υλικό μετά από κάθε συνάντηση το οποίο αναμένουμε να σας παρέχει γνώσεις και τεχνικές που θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε στην καθημερινότητά σας. Το παιδί σας θα λαβει ένα πιστοποιητικό συμμετοχής και ένα αναμνηστικό για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα παρέμβασης.

16. Υπάρχει κάποιος κίνδυνος από τη συμμετοχή μας στην έρευνα;

Η συμμετοχή σας στην έρευνα δεν συνεπάγεται κάποιο κόστος ή επιβάρυνση για εσάς, εκτός ίσως από το χρόνο που θα διαθέσετε για τη συμμετοχή σας σε αυτή, καθώς τυχόν κόστη που θα προκύψουν (π.χ. μετακίνησής σας προς τον τόπο διεξαγωγής της έρευνας και των συναντήσεων της ψυχοεκπαίδευσης και της παρέμβασης για το παιδί σας) αναμένεται να καλυφθούν από το ερευνητικό έργο.

17. Πόσο χρόνο θα πάρει η διεξαγωγή της έρευνας και του προγράμματος παρέμβασης;

Aξιολογήσεις και συλλογή δεδομένων:

  • Η συλλογή των δεδομένων με τη χρήση των ερωτηματολογίων από εσάς αναμένεται να διαρκέσει περίπου 20-30 λεπτά.

  • Η συλλογή των δεδομένων από το παιδί σας με τη χρήση των ερωτηματολογίων και των γνωστικών έργων αναμένεται να διαρκέσει 120-150 λεπτά και μπορεί να γίνει σε μία ή δύο συναντήσεις ανάλογα με τη διάθεση του παιδιού. Φυσικά η διάρκεια της συλλογής δεδομένων εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες. Μπορείτε να δείτε την ερώτηση-απάντηση 4 και 5 σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει και το πεδίο Πληροφορίες για Γονείς/Κηδεμόνες.

  • Οι αξιολογήσεις που θα γίνουν κατά τη διάρκεια και στο τέλος του προγράμματος παρέμβασης, καθώς και μετά το πέρας 3 μηνών, αναμένεται να διαρκέσουν 20-30 λεπτά για εσάς και 50-60 λεπτά για το παιδί σας.

Πρόγραμμα παρέμβασης:

  • Όσον αφορά στο ομαδικό πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης γονέων αποτελείται από 8 εβδομαδιαίες συναντήσεις 1.5 ώρας, ενώ το ατομικό πρόγραμμα παρέμβασης του παιδιού αποτελείται από 15 εβδομαδιαίες συναντήσεις 45-50 λεπτών.

18. Ποιος ο τόπος διεξαγωγής της έρευνας και του προγράμματος παρέμβασης;

Για τους κατοίκους του Ρεθύμνου, οι αξιολογήσεις τόσο των παιδιών όσο και των γονέων θα γίνουν στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας στο Κέντρο Ερευνών και Μελετών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μπορείτε να βρείτε την τοποθεσία στο χάρτη εδώ.

Επίσης, οι εβδομαδιαίες συναντήσεις για το ομαδικό πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης γονέων θα γίνονται στο Φοιτητικό Πολιτιστικό Κέντρο ΞΕΝΙΑ στη διεύθυνση Ψαρρού 46, Ρέθυμνο 741 00 (χάρτης). Οι ατομικές συναντήσεις των παιδιών θα γίνονται στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας (χάρτης).

Για τους κατοίκους του Ηρακλείου, τόσο οι αξιολογήσεις όσο και οι εβδομαδιαίες συναντήσεις για το ομαδικό και το ατομικό πρόγραμμα παρέμβασης θα γίνονται σε χώρους που έχουν εξασφαλιστεί στον Κοινωνικό Χώρο του Ιδρύματος Καλοκαιρινού (διεύθυνση: Μονής Αγκαράθου 9, Ηράκλειο, 71202). Μπορείτε να δείτε την τοποθεσία στο χάρτη εδώ.

19. Μπορεί η συμμετοχή στην έρευνα να γίνει εξ αποστάσεως;

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από εσάς και το παιδί σας, σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να γίνει εξ' αποστάσεως κατά τη διάρκεια τηλεσυνάντησης με την Υποψήφια Διδάκτορα. Όμως, η αξιολόγηση του παιδιού με τα γνωστικά έργα, λόγω της χρήσης ειδικού εξοπλισμού, δεν μπορεί να γίνει εξ' αποστάσεως (π.χ. online).

Επίσης, οι ομαδικές συναντήσεις γονέων δεν μπορούν να γίνουν εξ' αποστάσεως, εκτός σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. COVID-19) όπου θα μπορούσε να διευθετηθεί μια online συνάντηση. Οι ατομικές συναντήσεις με τα παιδιά, ακριβώς λόγω της χρήσης του εξοπλισμού εικονικής πραγματικότητας (VR) δεν μπορούν να γίνουν εξ' αποστάσεως.

20. Πώς είμαι σίγουρος/η ότι τηρούνται όλα τα μέτρα προφύλαξης από τον COVID-19 κατά τη διάρκεια της έρευνας;

Κατά τη διάρκεια των αξιολογήσεων στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας ή στον Κοινωνικό Χώρο του Ιδρύματος Καλοκαιρινού θα τηρούνται όλα τα μέτρα προφύλαξης από τον COVID-19 τόσο από την ερευνητική ομάδα όσο και από τους συμμετέχοντες. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην αξιολόγηση είναι η χρήση προστατευτικής μάσκας και η χρήση αντισηπτικού πριν και μετά την αξιολόγηση των συμμετεχόντων. Επίσης, ο εξοπλισμός και οι επιφάνειες θα απολυμαίνονται μετά την αξιολόγηση κάθε συμμετέχοντα και πριν την έναρξη της αξιολόγησης νέου συμμετέχοντα, ενώ θα αερίζονται κατάλληλα οι αίθουσες.

Όσον αφορά στο ομαδικό πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης, αυτό θα λαμβάνει χώρα σε μέρος όπου θα κρατούνται οι απαραίτητες αποστάσεις και κατά τη διάρκεια των συναντήσεων θα είναι απαραίτητη η χρήση προστατευτικής μάσκας και αντισηπτικού. Επίσης, κατά τη διάρκεια των ατομικών συναντήσεων με τα παιδιά θα τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προφύλαξη των μικρών μας συμμετεχόντων από τον COVID-19 (χρήση μάσκας, αντισηπτικό, απολύμανση εξοπλισμού VR και αερισμός αίθουσας).

Επιπλέον, αν κάποιος από τους συμμετέχοντες νοσήσει με COVID-19 κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του προγράμματος παρέμβασης θα ενημερώνει την ερευνητική ομάδα για να ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται (ενημέρωση υπόλοιπων συμμετεχόντων κτλ.).

21. Με ενδιαφέρει να συμμετάσχω εγώ και το παιδί μου στην έρευνα. Πού μπορώ να δηλώσω συμμετοχή;

Για δήλωση συμμετοχής πατήστε εδώ.

22. Έχω μια ερώτηση η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με τις Συχνές Ερωτήσεις. Τι μπορώ να κάνω;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας στο πεδίο Επικοινωνία. Επίσης, μπορείτε αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στα στοιχεία που αναγράφονται στο πεδίο Επικοινωνία.

Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σας σχετικά με το ερευνητικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα παρέμβασης "Εικο-Στήριξη και Παιδί"!